Fixpoint

Ett elegant, minimalistiskt och stabilt glasräcke utan skymmande stolpar.

Montering:
FixPoint monteras på sidan av bjälklag. FixPoint är flexibel då man enkelt kan anpassa placeringen av beslagen utefter era förutsättningar, såsom bredd, höjd etc.

Modeller:
Modellen finns i tre olika utföranden.

Fixpoint 15
FixPoint 15 har 15mm mellanrum mellan glas och bjälklagskanten och används oftast inomhus.

Fixpoint 30

FixPoint 30 har 30mm mellanrum mellan glas och bjälklagkanten, vilket ger lite mer utrymme för t.ex. vatten, snö och löv, används mer utomhus.

Fipoint 52
FixPoint 52 har 45-50mm mellanrum mellan glas och bjälklagskant, beroende på hur justeringen görs. Denna modell är nämligen justerbar vid ojämna ytor.

Glas:
Glasas med 16,76 mm laminerat härdat och värmeförstärkt glas.

Överliggare:
Tillval för överliggare finns och kan utföras i olika varianter.
* Rund/fyrkantig överliggare i rostfritt
* Rund överliggare i ek, bok eller teak.

Besöksadress

Kungälvs Glasmästeri AB
Svarvaregatan 19B
442 34 Kungälv

Tel. nr: 0303 – 133 25
E-post: info@kungalvsglas.se

Vår ambition

Är att med våran yrkeskompetens utföra ett utmärkt arbete. Så att våra kunder sedan i sin tur ska vilja rekommendera oss vidare.