Glasrepration

Fönster utsätts för mycket under åren. Färgen flagnar, kittet lossnar och glasen spricker. Det kanske är dags att göra en fönsterrenovering? Vi kan utföra jobbet ute hos kund eller på våran verkstad.

Ett kopplat fönster kan vara lika bra eller bättre än ett tunt enkelt uppbyggt isolerglas. För liten luftspalt i isolerglaset ger dåligt U-värde. Att byta ut tätnings lister hjälper mer än vad man tror.

Vi kan även byta ut enkelglas till energiglas.

U-värdet uttrycks i W/m² och är ett mått på värmeläckaget genom en konstruktion.

Har olyckan inträffat?

Många av de skador som sker i hemmet täcks ofta av ditt försäkringsbolag. Vi har som mål att samma dag som ni ringer kunna göra en provisorisk lösning om det kan leda till personskada eller att det är hål rakt igenom. Ta gärna mått på fönstret innan du kontaktar oss.

Besöksadress

Kungälvs Glasmästeri AB
Svarvaregatan 19B
442 34 Kungälv

Tel. nr: 0303 – 133 25
E-post: info@kungalvsglas.se