Säkerhetsglas

Härdat glas är upp till fem gånger starkare än vanligt glas, men när det väl går sönder så spricker det i små ofarliga bitar som minimerar risken för allvarliga skärsår. Härdat glas måste måttbeställas, det går inte att skära, slipa eller borra efter härdning. Vilket leder till en lite längre leveranstid, Självklart går det att få med eller utan finkant.

Laminerat glas består av två eller fler glasskivor som sätts samman med en (PVB) plastfolie för att upp nå säkerhetsklass. Laminerat glas kan göras mycket tjockt, vilket tillsammans med den sega plastfolien gör det svårforcerat och har mycket god ljudreduktion. Detta glas kallas även för lamellglas, men även felaktigt för ”pansarglas”. Även denna typ av glas kan levereras med eller utan finkant.

Värmeförstärkt glas är ett halvhärdat glas där man kombinerar de olika egenskaperna hos icke härdat och härdat glas. Detta används endast som laminerat glas, vanligtvis i skärmtak där man vill att glaset ska bibehålla sin styvhet även efter eventuellt bräckage.

Har olyckan inträffat?

Många av de skador som sker i hemmet täcks ofta av ditt försäkringsbolag. Vi har som mål att samma dag som ni ringer kunna göra en provisorisk lösning om det kan leda till personskada eller att det är hål rakt igenom. Ta gärna mått på fönstret innan du kontaktar oss.

Besöksadress

Kungälvs Glasmästeri AB
Svarvaregatan 19B
442 34 Kungälv

Tel. nr: 0303 – 133 25
E-post: info@kungalvsglas.se