Isolerglas

Ett Isolerglas har många syften. Det ska isolera värme, hålla borta buller, släppa in ljus, ge solskydd mm.

En isolerglaskassett består av 2 eller 3 glas. Du kan välja vilken uppbyggnad du vill ha på glaset beroende på vilken funktion som är viktigast för dig .

           Dubbelglas                      Trippelglas

 isolerglas mall

U-värdet uttrycks i W/m² och är ett mått på värmeläckaget genom en konstruktion.

Hur skapar vi låga U-värden?

Du har idag en D4-15 (2 st 4mm float glas med en distans på 15mm fylld med luft) det ger dig ett U-värde på 2,7 W/m². Om vi monterar en ny kassett med ett energiglas skulle det ge dig ett U-värde på 1,4 W/m². Om vi sedan skulle byta ut luften mot argongas får vi ett U-värde på 1.1 W/m². Skulle man gått upp till ett tre glas får man ännu bättre värden.

Som sagt det finns en hel del olika sätt att bygga sin kassett beroende på vad man har för avsikt med den, bullerskydd, brandskydd, säkerhetsglas, energiglas, öka/minska ljusstrålning, smuts reducerande glas, solskyddande glas eller skyddsglas.

Distanslister finns från 6 upp till 24mm och i olika material. Lister som är av metall bildar en köldbrygga. Det finns en sk. ”varm kant” för att dämpa denna effekt. Listen påverkar fönstrets rand zon ca 60 mm in på glaset. En varm kant ger förbättring för fönstrets totala konstruktion i storleksordningen 0,1 W/ m² K. Mellan glasen har man luft eller gas. Argon är den valigaste gasen men man kan även använda sig av krypton.

 

 

 

Har olyckan inträffat?

Många av de skador som sker i hemmet täcks ofta av ditt försäkringsbolag. Vi har som mål att samma dag som ni ringer kunna göra en provisorisk lösning om det kan leda till personskada eller att det är hål rakt igenom. Ta gärna mått på fönstret innan du kontaktar oss.

Besöksadress

Kungälvs Glasmästeri AB
Svarvaregatan 19B
442 34 Kungälv

Tel. nr: 0303 – 133 25
E-post: info@kungalvsglas.se