Tjänster

Vi utför de flesta av de uppgifter som förväntas av ett glasmästeri. Exempel på våra tjänster fönsterbyten, glasreparationer, energiglas, entréglas, entrétak, glaspartier, slag och skjutdörrar, stänkskydd, altaner, speglar, skyddsfilm, plexiglas, glasräcken, säkerhetsglas, uterum & duschväggar.

Exempel på tidigare utförda jobb:

Har olyckan inträffat?

Många av de skador som sker i hemmet täcks ofta av ditt försäkringsbolag. Vi har som mål att samma dag som ni ringer kunna göra en provisorisk lösning om det kan leda till personskada eller att det är hål rakt igenom. Ta gärna mått på fönstret innan du kontaktar oss.

Besöksadress

Kungälvs Glasmästeri AB
Svarvaregatan 19B
442 34 Kungälv

Tel. nr: 0303 – 133 25
E-post: info@kungalvsglas.se